กค Amino Acids
กค API and Intermediates
กค Other Products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amino Acids
Product Name CAS No.
L-Citrulline 372-75-8
L-Histidine 71-00-1
L-Histidine Hcl 5934-29-2
L-Lysine 56-87-1
L-Lysine Acetate 57282-49-2
L-Lysine Hcl 657-27-2
L-Methionine 63-68-3
L-Ornithine Hydrochloride 3184-13-2
L-Phenylalanine 63-91-2
L-Phenylglycine 2935-35-5
L-Serine > 56-45-1
L-Threonine 72-19-5
L-Tryptophan 73-22-3
L-Tyrosine 60-18-4
L-Arginine L-Aspartate 7675-83-4
L-Ornithine L-Aspartate 3230-94-2
DL-Lysine 70-54-2
DL-Methionine 59-51-8
DL-Phenylalanine 150-30-1
DL-Threonine 80-68-2
DL-Tryptophan 54-12-6
D-Methionine 348-67-4
D-Phenylalanine 673-06-3
D-Threonine 632-20-2
D-Tryptophan 153-94-6
Copyright By Zhangjiagang For Chemical Co.,Ltd