กค Amino Acids
กค API and Intermediates
กค Other Products

 

 

 

 

 

 

API and Intermediates
Product Name CAS No.
Cromolyn Sodium 15826-37-6
Terbinafine Hcl 78628-80-5
Methyl 2-Methyl-2-Phenylpropanoate 57625-74-8
2-Methyl-2-Phenylpropanoic Acid 826-55-1
(S)-(-)-Tert-Butylamino-1,2-Propanediol 30315-46-9
3-Cyclopentene-1-Carboxylic Acid 7686-77-3
(R)-4-Cloro-3-Hydroxybutyronitrile 84367-31-7
(S)-(-)-4-Chloro-3-hydroxybutyronitrile 127913-44-4
R(+)-Ethyl-4-Chloro-3-Hydroxybutanoate 90866-33-4
S-(-)-Ethyl-4-Chloro-3-Hydroxybutanoate 86728-85-0
5,6-methylenedioxy-2-aminoindan 132741-81-2
19-hydroxyandrost-4-ene-3,17-dione 510-64-5
Copyright By Zhangjiagang For Chemical Co.,Ltd